Flutonicon

FlutonicoNNieuws 2011-2 (23/02/2011)

23 februari 2011

Agenda
26 en 27 maart 2011: Dwarsfluitweekend
16 april 2011: Fluit-Harp dag

Flutonicon bestaat 20 jaar
Flutonicon bestaat dit jaar 20 jaar en dat feit zal niet onopgemerkt voorbij gaan! Sinds 1991 is er veel gebeurd: het Benelux Fluitconcours is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement, het fluitorkest wordt goed bezocht en voor de gecertificeerde examens bestaat steeds meer belangstelling. Van sommige andere activiteiten was het succes van minder lange duur. Met de opkomst van het internet is de wijze van communiceren veranderd: de digitale nieuwsbrieven zorgen voor een constante stroom aan informatie waarmee inmiddels een groot aantal (amateur)fluitisten bereikt wordt. Omdat Flutonicon dezelfde doelgroepen heeft als een aantal andere organisaties, wordt in toenemende mate met hen samengewerkt. We hopen dat u ook in 2011 Flutonicon daarin (financieel) blijft steunen.

Bijdrage 2011
Binnenkort ontvangt u de rekening voor de bijdrage Vriend van Flutonicon voor 2011.
U helpt Flutonicon door snel te betalen.

Fluitexamens
Vóór de zomervakantie vinden weer fluitexamens plaats, theorie in april en praktijk in juli.Wie zich wil inschrijven voor een examen moet dat uiterlijk 26 februari 2011 gedaan hebben.

De Speeldag op 12 maart 2011 gaat niet door!
Door een veranderde planning gaat de Speeldag rond een thema op 12 maart 2011 niet door. Later in het jaar wordt deze dag in een andere vorm alsnog geprogrammeerd.

Extra aandacht voor de Fluit-Harp-Dag
De Fluit-Harp dag op 16 april 2011, waar met fluiten en harpen ensembles worden gevormd en onder leiding van Francien Post, fluit en Judith Jamin, harp gestudeerd wordt met composities voor fluit en harp. De dag wordt afgesloten met een fluit-harp orkest.
Er hebben zich al fluitisten opgegeven, maar we missen de harpisten. Hoort zegt het voort!
Informatie: www.flutonicon.nl

Dwarsfluitweekend
Er is nog plaats voor fluitisten in het dwarsfluitweekend onder leiding van Robert Pot dat Flutoncion organiseert op 26 en 27 maart 2011 in samenwerking met Huismuziek.
Informatie: www.flutonicon.nl en www.huismuziek.nl

Fluitconcours 2011
Op zaterdag 26 maart 2011 vindt het Benelux Fluitconcours voor ensembles plaats.
Op vrijdag 25 maart en zondag 27 maart 2011 vindt het Open Fluitconcours voor vakstudenten plaats, vrijdag voor de bachelors en zondag voor de masters.
Publiek is van harte welkom.
Het concours vindt plaats in Adams Muziekcentrale te Ittervoort, www.adams.nl

Startpagina
Flutonicon is nu ook te vinden op de startpagina dwarsfluit, www.dwarsfluit.startpagina.nl

Alle informatie op www.flutonicon.nl

  kijk voor de activiteiten kalender op onze website >>  

Secretariaat: Paulus Potterhof 18 | 1506 JX Zaandam | T (075)617 06 44 | info@flutonicon.nl | www.flutonicon.nl
Stichting Flutonicon is een ontmoetingspunt voor amateur dwarsfluitisten en traversospelers.
Flutonicon organiseert ontmoetingsdagen, projecten en workshops.

Wilt u uw adres wijzigen? klik hier,  of uitschrijven? klik hier
U kunt deze mail ook online bekijken
Deze mailing is verstuurd met online-mailinglist