Flutonicon

FlutonicoNNieuws 2012-4 (08/10/2012)

8 oktober 2012

Zoek je muzikale activiteiten?
De donkere tijden naderen, de herfst nodigt uit tot binnen activeiten, de winter geeft gelegenheid tot samenspel em muzikale activiteiten.
Voor fluitisten is er voldoende te beleven, maar je moet je wel op tijd opgeven.
Daarom bijzondere aandacht voor een paar fluitactiviteiten van Flutonicon.

Al een paar jaar een succesnummer!
Fluitweekend Fluitorkest en Samenspel
Dit weekend wordt georganiseerd in samenwerking met en onder leiding van Robert Pot.
Het leidende thema is Fluitorkest en Samenspel. Aan de orde komen klankkleur, dynamiek, ritmisch samenspel en intonatie. Er wordt gespeeld en geleerd met verschillende stukken uit verschillende stijlperiodes. Lekker fluitspelen, gezelligheid, hard werken en veel leren zijn de kernwoorden voor dit fluitweekend.

Datum: 23 en 24 februari 2013
Inschrijven tot 20 november 2012
Wie vóór 1 november inschrijft, krijgt een korting op de deelnameprijs.
Inschrijven via www.flutonicon.nl pagina Fluitorkest formulier Flutonicon Fluitweekend.

Nieuw met een prachtige combinatie!
Workshop Fluit-Harp

Kennismaken met één van de mooiste combinaties, fluit en harp in één workshop. Fluitisten worden ingedeeld in een ensemble met twee fluiten en één of meer harpen. De docenten Francien Post, fluit en Judith Jamin, harp, werken met alle groepen aan composities voor deze combinatie. Een goede kennismaking of een aanvulling op je ervaring.
Datum: 24 november 2012

Workshop Samenspel
De workshop Samenspel onder leiding van Het Utrechts Fluitkwartet kan helaas niet doorgaan op 13 oktober 2012. Er wordt een nieuwe datum vastgesteld voor deze workshop, die zo spoedig mogelijk op de website wordt aangekondigd. Wie zich al heeft opgegeven voor deze workshop, krijgt bericht over de nieuwe datum.

Informatie en inschrijven: www.flutonicon.nl 


  kijk voor de activiteiten kalender op onze website >>  

Secretariaat: Paulus Potterhof 18 | 1506 JX Zaandam | T (075)617 06 44 | info@flutonicon.nl | www.flutonicon.nl
Stichting Flutonicon is een ontmoetingspunt voor amateur dwarsfluitisten en traversospelers.
Flutonicon organiseert ontmoetingsdagen, projecten en workshops.

Wilt u uw adres wijzigen? klik hier,  of uitschrijven? klik hier
U kunt deze mail ook online bekijken
Deze mailing is verstuurd met online-mailinglist