Flutonicon

FlutonicoNNieuws 2015-3 (19/08/2015)

Fluit.nu

Nieuw: Fluit.nu !
Een openingswebsite van de vier samenwerkende fluitorganisaties: Flutonicon, Nationaal Fluitconcours, Nederlands Fluit Genootschap, Neflac.

Op deze website zie je in de agenda een overzicht van alle activiteiten en kun je direct doorlinken naar de website van je keuze.


Workshop Traverso

De workshop Verder met de Traverso gaat weer van start op 13 september 2015 met twee groepen voor gevorderden met een cyclus van vier bijeenkomsten, elke maand één.

De workshop Kennismaking met de Traverso gaat van start met een cyclus van vier bijeenkomsten, elke maand één, wanneer er voldoende deelnemers zijn. Voor deze workshop kun je een traverso lenen.

Aanmelden voor deze workshop doe je via www.flutonicon.nl

Lees meer


Flutonicon Fluitorkest

De eerste bijeenkomst van het Flutonicon Fluitorkest is op 3 oktober 2015.

Een dag fluitspelen in een fluitorkest met alle soorten fluiten.

Aanmelden: www.flutonicon.nl

Lees meer


Fluitexamens

De theorie examens A, B, C, D zijn op 10 oktober 2015.

De praktijk examens zijn op 14 en/of 28 november 2015.

Aanmelden voor de examens vóór 14 september 2015, www.flutonicon.nl

Lees meer


Benelux Fluitconcours 2016

In 2016 is het Benelux Fluitconcours een concours voor ensembles.

De voorronden zijn op 13 en 14 februari 2016, de finale op 16 april 2016 (onder voorbehoud)

Info en opgave: www.fluitconcours.nl


Fl-uitdaging

Een NFG-dag voor gevorderde amateurs op 27 september 2015.

Lees meer


Vier fluitorganisaties werken samen

De vier Nederlandse fluitorganisaties, Flutonicon, Nationaal Fluitconcours, Nederlands Fluit Genootschap, Neflac, werken aan een samenwerking, waarbij iedere organisatie vanuit de eigen identiteit kennis en kunde inbrengt. Door activiteiten te combineren wordt het interessanter en leuker om er als fluitleerling, docent of fluitist aan deel te nemen. De vier organisaties kunnen en willen meer betekenen op regionaal niveau. Zij willen gezamenlijk de fluit in de breedste zin sterker positioneren als eigentijds, mooi en spannend instrument.


Regiogesprekken

Fluitdocenten vormen een belangrijke groep binnen de fluitwereld. Om als vier samenwerkende organisaties fluitend Nederland zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, willen de vier oranisaties graag met fluitdocenten praten over waarom mensen dwarsfluit willen spelen, de positie van de dwarsfluit en voor wie wij ons inzetten. Met als centrale vraag: Wat kunnen wij gezamenlijk doen om de positionering inhoud te geven.

Er zijn vier regiogesprekken gepland:

14 september Assen

28 september Den Bosch

12 oktober Utrecht

13 oktober Alkmaar

steeds van 10:00 – 12:30 uur.

Wil je deelnemen aan één van de gesprekken, geef je dan op via ytoepoel@gmail.com .

Lees meer


Secretariaat: Paulus Potterhof 18 | 1506 JX Zaandam | T (075)617 06 44 | info@flutonicon.nl | www.flutonicon.nl
Stichting Flutonicon is een ontmoetingspunt voor amateur dwarsfluitisten en traversospelers.
Is deze nieuwsbrief slecht leesbaar? Bekijk de online versie
Klik hier om af te melden voor deze nieuwsbrief
Verstuurd met online-mailinglist