Flutonicon

Organisatie

Stichting Flutonicon wordt geleid door een bestuur bestaande uit:

Erik Verbeek, voorzitter, dchverbeek@solcon.nl
René de Vos, secretaris, r.j.devos@live.nl
Anneke Bangma, penningmeester, annekebangma@planet.nl
Pauke Sprenger, lid, pauke.sprenger@kpnmail.nl  


Erik Verbeek
is sinds medio 2006 voorzitter van Flutonicon. Al tijdens zijn studietijd op het Conservatorium in Utrecht werkte hij als fluitist mee aan het Flutonicon Compositieconcours. Naast zijn fluitstudie sloot hij de studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af.

René de Vos is sinds medio 2000 secretaris van Flutonicon. Als enthousiast amateurfluitist is hij deelnemer aan activiteiten van Flutonicon. Hij is in meerdere muziekorganisaties actief als bestuurslid en organisator van muzikale activiteiten.

Anneke Bangma is sinds de oprichting lid van Flutonicon. Naast haar werk als ondernemer en directeur van de vereniging voor diabeteszorgverleners is zij een fanatiek amateurfluitiste. Om verder te komen heeft zij regelmatig fluitles bij Machteld Michels en Eleonore Pameijer. Zij speelt in diverse fluit- en blaasensembles en is een regelmatige deelnemer aan het Flutonicon-fluitorkest en andere Flutoniconactiviteiten.

 


 

Fluitorkest
o.l.v. Raymond Honing

7 oktober 2017

 

Traversogroep

10 september

8 oktober

12 november

3 december

2017

 

aanmelden:
www.flutonicon.nl