Flutonicon

Organisatie

Stichting Flutonicon wordt geleid door een bestuur bestaande uit:

Erik Verbeek, voorzitter, dchverbeek@solcon.nl
René de Vos, secretaris, r.j.devos@live.nl
Joke Kok, penningmeester,  jhkok@robertpot.com

Erik Verbeek is sinds medio 2006 voorzitter van Flutonicon. Al tijdens zijn studietijd op het Conservatorium in Utrecht werkte hij als fluitist mee aan het Flutonicon Compositieconcours. Naast zijn fluitstudie sloot hij de studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af.

René de Vos is sinds medio 2000 secretaris van Flutonicon. Als enthousiast amateurfluitist is hij deelnemer aan activiteiten van Flutonicon. Hij is in meerdere muziekorganisaties actief als bestuurslid en organisator van muzikale activiteiten.

 

 


 

Flutonicon

stopt

m.i.v. 1 juli 2024

alle activiteiten

en wordt

ontbonden.