Flutonicon

Fluitexamens

Flutonicon organiseert examens voor amateurfluitisten. De examens worden gecertificeerd door LKCA, www.lkca.nl , de organisatie die de landelijke certificering verzorgt voor een groot aantal muziekscholen, de KNMO en een aantal provinciale kunsteducatieve instellingen. In tegenstelling tot vele andere muziekdiploma’s geldt voor het niveau van deze examens de landelijk vastgestelde norm.

De examens lopen in niveau op van A t/m D en kosten doorgaans twee jaar voorbereiding per niveau.

Aan de praktijkexamens gaat een theoretisch examen vooraf. Dit examen bestaat uit een muziektheoretisch gedeelte en een luistervaardigheidgedeelte. Vanaf het C-niveau wordt bovendien aan de hand van luistervoorbeelden de muziekhistorische kennis getoetst. Voor het D-examen is tot slot een scriptie over een relevant onderwerp mede een vereiste.
Het theorieexamen wordt klassikaal afgenomen. 

De praktijkexamens bestaan uit het spelen van twee etudes, een duet en enkele voordrachtsstukken. Verder wordt er een aantal toonladders en drieklanken getoetst en moet de examenkandidaat prima vista een melodie en ritme kunnen spelen, een melodie kunnen naspelen, improvisatie in de vorm van een antwoordzin kunnen spelen en iets uit het hoofd kunnen spelen.
Het praktijkexamen wordt afgenomen door de eigen docent in samenwerking met de examinator. 

De exacte exameneisen staan in: Raamleerplan HaFaBra-opleidingen.
De theorieboeken zijn verkrijgbaar bij uitgeverij De Haske te Heerenveen onder de titel: Algemene muziektheorie (uitgaves per examenniveau).
Vanaf augustus 2015 gelden nieuwe vereisten voor het theorie examen blazers. Het boek of de pdf is te bestellen via  www.lkca.nl/raamleerplan-blaasinstrumenten 

Voor docenten organiseert Flutonicon op verzoek instructiebijeenkomsten, waarin de exameneisen toegelicht worden.

Wanneer een docent een groep leerlingen praktijkexamen wil laten doen, kan dat op de eigen leslocatie worden georganiseerd. Voor individuele deelnemers worden de praktijkexamens in Leusden afgenomen.

Data:
theorie: 18 mei 2024
praktijk: 8 juni 2024
Plaats: Theorie examen: Ede, Praktijk examen: Ede
Prijs:  Examen A en B theorie en praktijk € 63,00; Vrienden van Flutonicon: € 53,00
          Examen C theorie en praktijk € 68,00; Vrienden van Flutonicon: € 58,00
          Examen D: prijs is afhankelijk van lengte, duur en plaats van het openbare optreden.
Betaling: De kosten voor het hele examen dienen uiterlijk twee weken vóór het praktijkexamen te zijn voldaan.

Opgave voor het theorie examen is mogelijk tot 10 april 2024.

Inschrijven voor het Flutonicon Fluitexamen >>


 

De Traversogroep

weer volop bezig.

 

 

Traversogroep

elke maand

inschrijving is open